keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
สถาปนิกและ วิศวกร บ้านแบบไหน ที่ ไม่ต้องมีการเซ็นออกแบบ
Uncategorized

สถาปนิกและ วิศวกร บ้านแบบไหน ที่ ไม่ต้องมีการเซ็นออกแบบ

สถาปนิก

สถาปนิกและ วิศวกร บ้านแบบไหน ที่ ไม่ต้องมีการเซ็นออกแบบ เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า อาคาร ทุกอาคารต้องมีผู้รับผิดชอบในการออกแบบ และการคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง ซึ่งนั่นคือที่มาของวิชาชีพสถาปนิกและ วิศวกร ซึ่ง สถาปนิกมีหน้า
ที่ออกแบบหน้าตา รูปแบบและหน้าที่การใช้งานของอาคาร ส่วนวิศวกรมีหน้าที่ออกแบบโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า ฯลฯ

สถาปนิกและวิศวกรจึงเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในอาคาร อีกทั้งเป็นอาชีพที่ต้องมีใบอนุญาต ซึ่งก็หมายความว่าถ้าทำงานผิดพลาดก็ต้องรับผิดชอบตามหลักกฎหมายวิชาชีพ และใครอื่นจะมารับผิดชอบแทนไม่ได้

หลักปฏิบัติทางกฎหมายจึงบังคับให้เมื่อมีการขออนุญาตออกแบบก่อสร้างอาคารจะต้องมีลายเซ็นสถาปนิก วิศวกรที่รับผิดชอบการออกแบบและควบคุมงานกำกับไว้

แต่กฎหมายก็มีข้อยกเว้นให้เช่นกัน เพราะในอาคารเล็ก ๆ ที่ผู้คนทั่วไปพอจะออกแบบก่อสร้างกันเองได้ตามประสาช่างชาวบ้าน กฎหมายก็ระบุว่าไม่จำเป็นต้องให้สถาปนิกและวิศวกรเซ็นกำกับเมื่อยื่นขออนุญาต ซึ่งตาม “กฎกระทรวงฉบับที่ 56 (พ.ศ.2543)” ตีความได้ว่า อาคารที่อยู่ในพื้นที่การปกครองของอบจ. อบต. ที่ไม่ได้มีกฎหมายอื่นใช้บังคับ ที่เป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้น และมีพื้นที่รวมไม่เกิน 150 ตารางเมตร เมื่อจะขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ให้แนบเฉพาะเอกสารแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขป และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมกับคำขอ

นั่นก็คือ บ้านที่มีพื้นที่เล็กๆ ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ไม่เกิน 2 ชั้น ไม่ต้องจ้างสถาปนิกและวิศวกรมาออกแบบเขียนแบบหรือเซ็นแบบให้วุ่นวาย ส่วนการคุมงานนั้นสามารถใช้ชื่อเจ้าของเซ็นแทนได้ เนื่องจากกฎหมายพิจารณาแล้วว่าในสภาพความเป็นจริงบ้านเล็ก ๆ ระดับนี้ น่าจะทำได้เองโดยใช้ประสบการณ์ช่าง

แต่! ยังมีรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม วิศวกรกำหนดไว้อีกหน่อย ใน “กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (พ.ศ. 2550)” ตรงที่ว่า หากบ้านหลังนั้นสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือชั้นใดชั้นหนึ่งสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป (ระดับพื้นถึงพื้น) หรือมีช่วงเสาที่ห่างกันตั้งแต่ 5 เมตรเป็นต้นไป ต้องมีวิศวกรเซ็นควบคุม อาคารที่มีขนาดเล็กกว่า 150 ตารางเมตรแต่มีรูปแบบโครงสร้างติดเงื่อนไขข้างต้น ก็จำเป็นต้องมีวิศวกรเซ็นออกแบบและควบคุมงานอยู่ดี

ตัวอย่างของบ้านที่ไม่จำเป็นต้องมีสถาปนิกเซ็นออกแบบและควบคุมงานจึงเป็นบ้านสองชั้นขนาด 150 ตารางเมตร ความสูงของชั้นมากที่สุด 3.90 เมตร และมีช่วงเสาห่างกันมากที่สุด 4.90 เมตร หากเป็นไปตามหรือน้อยกว่านี้เจ้าของบ้าน ส่วนใหญ่ก็จะสามารถขออนุญาตสร้างบ้านได้อย่างถูกกฎหมาย โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาปนิกและวิศวกรมาออกแบบหรือควบคุมงาน

อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ระบุว่าหากบางท้องถิ่นมีกฎหมายท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่นกำหนดเงื่อนไขด้านนี้ไว้เป็นอย่างอื่นก็จะใช้หลักเกณฑ์ตามข้อนี้ไม่ได้ ซึ่งก็หมายความว่า ยังมีโอกาสที่การสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็กๆ ตามเงื่อนไขข้างต้นในบางท้องที่จะยังต้องใช้สถาปนิกและวิศวกรเซ็นออกแบบและควบคุมงานอยู่ดี แต่ว่ากันโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องใช้แต่อย่างใดครับ

 

สถาปนิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *